MEIE TEENUSED

ETTEVÕTTE ASUTAMINE

INOVA pakub Teile ettevõtte asutamise teenust.

Aitame firma registreerimisel ja vajalikke dokumentide koostamisel.

Sekretääriteenus on lahendus ettevõtjatele, kellel on palju tegemist, ei ole piisavalt aega kõnedele vastata või ei vajagi eraldi sekretäri töökohta. Samas on hea võimalus kasutada teenust puhkuseajal või välisreisil.

RAAMATUPIDAMINE

Raamatupidamine sisaldab endas nii igapäevast raamatupidamise korraldamist kui ka palju teisi vajalikke tegevusi, nagu palgaarvestust, personaliarvestust, maksude arvestust, põhivarade arvestust, aastaaruandest jne. Samuti koosneb raamatupidamine igapäevastest, perioodilistest ja ühekordsetest tegevustest.

DOKUMENTIDE KOOSTAMINE

Aitame koostada ja vormistada korrektseid dokumente vastavalt kehtivatele seadustele ja õigusaktidele eesti, vene, inglise ja soome keeles.

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE

Aitame Teid äriplaani koostamisel.

КопияРЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

Компания INOVA предлагает вам помощь в регистрации компании.

Помогаем при регистрации и составляем необходимые документы.

                                                                                       

Услуга секретаря это решение для тех фирм, у кого очень много дел и нет возможности отвечать на регулярные звонки и письма клиентов и кто не желает нанимать на эту должность сотрудника. Хорошая возможность использовать услугу во время отпуска или командировки.

КопияБУХГАЛТЕРИЯ

Бухгалтерский учет включает в себя организацию ежедневного учета, а также многие другие необходимые виды деятельности, такие как начисление заработной платы, учет персонала, налоговый учет, учет основных средств, годовой отчет и т.д

КопияСОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Поможем составить корректные документы на русском, эстонском, английском и финских языках.

КопияСОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Поможем Вам в написании бизнес-плана.

Please reload

Pakume Teile personaliteenust kui Te ei soovi palgata personalitöötajat.

Saame aidata kui Teie ettevõttes puudub vajalik dokumentatsioon või vajate abi töötajatega igapäevategevuses

LOGO JA KODULEHE DISAIN

Disainime Teie firma logo. Logo teeme erinevates failiformaatides, et saaksite kasutada erinevates dokumentides, trükistel, kodulehel, sotsiaalse võrgustiku veebilehtedel jne

TÕLKETEENUS

Pakume suulist tõlget läbirääkimistel, üritustel, koolitustel, seminaridel jne.

Tõlkeid teostame erinevasse keelde - eesti, vene, soome ja inglise.

NÕUSTAMINE

Pakume raamatupidamis- ja personalialast ning juriidilist nõustamist lähtudes Teie küsimustest ja probleemidest.

KOOSTÖÖPAKKUMINE

Kui oled tubli tegija siis kandideeri meile!

Предлагаем Вам услугу если Вы не желаете устраивать на работу работника с персоналом. Поможем, если у Вас в компании отсутствуют необходимые документы.

КопияДИЗАЙН

Осуществляем дизайн домашней страницы компании и логотипа.

Предлагаем печать визитных карт, флайеров, календарей, плакатов и др 

                                          

КопияПЕРЕВОДЫ

Осуществляем письменные и устные переводы на разных языках - эстонский, русский, английский, финский.

КопияКОНСУЛЬТАЦИИ

Консультируем по различным вопросам бухгалтерии и по работе с персоналом. Консультации предлагаем по телефону, эмейлу или при личной встречи.

КопияСОТРУДНИЧЕСТВО

Kui oled tubli tegija siis kandideeri meile!

Please reload