ETTEVÕTTE ASUTAMINE

INOVA pakub Teile ettevõtte asutamise teenust.

Aitame firma registreerimisel ja vajalikke dokumentide koostamisel.

Äriühingu asutamiseks või FIE registreerimiseks tuleb esitada avaldus maakohtu registriosakonnale kande tegemiseks Äriregistrisse. Kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.

Äriregistrisse kantakse äriühingu ärinimi, mille all ettevõtja tegutseb. Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi. Ärinime valik on üks olulisemaid samme ettevõtte loomisel. Ärinimi peab olema teistest ärinimedest selgelt eristatav.

Äriregistrisse kandmisel tuleb teatada äriühingu või FIE kavandatud põhitegevusala. Valida tuleb vaid üks põhitegevusala, millest loodetakse esimesel aastal kõige enam tulu.

Osaühingu sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline, viimasel juhul on osakapitali sissemakseks näiteks seadmed, arvutid või muu rahaliselt hinnatav vara. Osaühingut saab asutada ilma kohese osakapitali sissemakseta.

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb võtta ette veel erinev hulk samme. Näiteks käibemaksu-kohustuslaseks registreerimine,

tööinspektsiooni tegevuse alustamiseks teatamine, litsensi või tegevusluba riigiasutuselt taotlemine, töötajate registreerimine maksu- ja tolliametis.

Hea äriplaan on ettevõtjale teejuhiks, see on realistlik plaan edu saavu-tamiseks. Äriplaani koostamine on vajalik selleks, et teada saada kas äriidee on tasuv. Äriplaan peab näitama ära ettevõtja strateegilise ärimudeli.