DOKUMENTIDE KOOSTAMINE

Aitame koostada ja vormistada korrektseid dokumente vastavalt kehtivatele seadustele ja õigusaktidele eesti, vene, inglise ja soome keeles.

Ettevõtte dokumentatsiooni loetelu;

Juhatuse otsused, protokollid, korraldused;

Pakkumised, kokkulepped, avaldused;

Käskkirjad, ametikirjad, plangid;

ja teised

Aitame esitluse slaidi kujundamiseks. Esitlust kasutatakse ettekannete illustreerimiseks. Slaidid saab vajadusel välja printida. Saate ise valida, kas printida ainult slaidid (üks slaid lehekülje kohta), printida slaidid koos ettekandemärkmetega või printida ainult liigendus.

Samuti saate printida esitluse jaotusmaterjale – üks, kaks, kolm, neli, kuus või üheksa slaidi leheküljel. Teie ettekande publik saab neid jaotusmaterjale kasutada esitluse ajal.

Jaotusmaterjalipaigutus, kus on kolm slaidi lehekülje kohta, sisaldab ka joonitud ridu, kus publik saab ise märkmeid teha.

Ettevõtlusega alustamise üks esimesi samme on äriplaani kirjutamine. 

Saad teada, kas olemasolevat äriideed on mõistlik ellu viia. 

Saad hinnata ettevõtet ja võrrelda tegelikku arengut plaanituga.

 

Kui soovid värvata juhti, annab kirjalik äriplaan selge tegevussuuna, millele juht saab toetuda.

kui alustad ettevõtlust äriplaani kirjutamisest, saavutad konkurentide ees hulga eeliseid!